Känn Dig Själv: En Studie Av Den Svenska Folkkaraktären (1917) - Are Waerland

https://archive.org/download/KannDigSjalv-EnStudieAvDenSvenskaFolkkaraktaren1917-AreWaerlandInskannadBokIPdf-formatTalbok/K%C3%A4nn%20dig%20sj%C3%A4lv%20-%20En%20studie%20av%20den%20svenska%20folkkarakt%C3%A4ren%20(1917)%20-%20Are%20Waerland.pdf

Författaren redovisar här sina iakttagelser om den svenska folkkaraktären, så som han uppfattade den i egenskap av mångårig utlandssvensk i väst- och sydeuropa.

Comments